CARE tuyển Tư vấn

Tổ chức Care International cần tuyển Tư vấn phân tích số liệu và viết báo cáo, làm việc tại Hà Nội. Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ tới địa chỉ email: Procurement2@care.org.vn Hạn chót nộp hồ sơ:  30/5/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

AEA tuyển nhân viên nhập số liệu

Tổ chức Aide et Action (AEA) cần tuyển 02 nhân viên nhập số liệu, làm việc tại Lào Cai và Hòa Bình Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: info-vietnam@aide-et-action.org. Hạn chót nộp hồ sơ: 06/06/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Rikolto tuyển Quản lý chương trình

Tổ chức Rikolto cần tuyển Quản lý chương trình, làm việc tại Hà Nội. Liên hệ: Chị Lê Thùy Linh –  Văn phòng Rikolto tại Việt Nam Nhà số 4,  249 A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Email: Linh.le@rikolto.org Hạn chót nộp hồ sơ: 15/06/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

CRED tuyển Cán bộ

Trung tâm phát triển nông thôn (CRED) cần tuyển Cán bộ dự án du lịch cộng đồng, làm việc tại Hà Nội. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: cred@cred.org.vn Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

GreenViet tuyển Kế toán

Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cần tuyển Kế toán, làm việc tại Đà Nẵng. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: admin@greenviet.org Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

FFI tuyển Chuyên gia

Tổ chức Động thực vật Thế giới (FFI) tuyển Chuyên gia giám sát và đánh giá lâm nghiệp cộng đồng, làm việc ở thành phố Kon Tum và thường xuyên di chuyển đến địa bàn dự án ở huyện Kon Plong. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Thư ứng tuyển và CV bằng tiếng […]

GIZ tuyển Trợ lý phát triển

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tuyển Trợ lý phát triển làm tư vấn cho một học viện về đào tạo nghề tại Bắc Ninh trong lĩnh vực công nghệ gia công hoặc cơ điện tử. Hạn chót nộp hồ sơ: 02/06/2019 Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây

CECEM tuyển Cán bộ

Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội. Liên hệ: Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) Email: info.learning@cecem.org Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 7 Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-24) 3944-7060 Hạn chót nộp hồ sơ: 29/05/2019 […]

HLC tuyển Tư vấn

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long (HLC) tuyển Tư vấn đánh giá dự án. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: admin@hamlong.org.vn Hạn chót nộp hồ sơ: 29/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây