WVV tuyển Điều phối viên

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVV) cần tuyển Điều phối viên dự án đặc biệt, làm việc tại Quảng Trị. Hạn chót nộp hồ sơ: 15/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây

PATH tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) cần tuyển Thực tập sinh đa phương tiện và hoạt hình, làm việc tại Hà Nội. Hạn chót nộp hồ sơ: 18/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây

IOM tuyển Tư vấn

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cần tuyển Tư vấn thực hiện đánh giá về biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tại Đắk Lắk, Phú Yên. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ theo mẫu đến địa chỉ email: ngiroux@iom.int Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2019 Tham khảo thông tin […]

HKI tuyển Tư vấn

Tổ chức Helen Keller (HKI) cần tuyển Tư vấn tập huấn về lập kế hoạch bán hàng, kỹ năng tiếp thị và liên kết thị trường cho trang trại nhỏ hộ gia đình ở Hòa Bình và Lai Châu. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email:Email: Lchau@hki.org và Cc: […]

Plan International tuyển Tư vấn

Tổ chức Plan International cần tuyển Tư vấn, làm việc tại Hà Nội. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hieu.gianghoang@plan-international.org và giang.tranthilinh@plan-international.org Hạn chót nộp hồ sơ: 17/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

WCS tuyển Tư vấn

Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) cần tuyển Tư vấn xây dựng tài liệu tham khảo và chuyên đề về mối liên hệ của tham nhũng đối với hoạt động buôn bán ĐVHD trái pháp luật. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển như mẫu tới chị Nguyễn […]

WVV tuyển Quản lý

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Quản lý chương trình khu vực, làm việc tại Hà Nội. Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây  

WVV tuyển Quản lý

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Cán bộ quản lý Phòng Văn hóa Nhân dân, làm việc tại Hà Nội. Hạn chót nộp hồ sơ: 27/05/2019 Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây  

ECODIT tuyển Trợ lý

ECODIT – đơn vị thực hiện Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ – cần tuyển Trợ lỹ kỹ thuật ngắn hạn, làm việc tại Huế và Đà Nẵng. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: Recruitments.OP@ecodit.com.vn Hạn chót nộp hồ sơ: 12/05/2019 Tham khảo thông tin chi […]

FFI tuyển 03 vị trí

Tổ chức Động thực vật Thế giới (FFI) cần tuyển: 01 Chuyên gia giám sát và đánh giá lâm nghiệp cộng đồng. Hạn cuối nộp hồ sơ: 8/5/2019 01 Điều phối viên đa dạng sinh học. Hạn cuối nộp hồ sơ: 7/5/2019 01 Điều phối viên SMART/CCT. Hạn cuối nộp hồ ơ: 13/5/2019 Ứng viên […]