Lồng ghép BĐKH trong chính sách phát triển ở Tây Bắc: Gợi ý tiến trình và khuyến nghị lồng ghép

Lồng ghép BĐKH trong chính sách phát triển ở Tây Bắc: Gợi ý tiến trình và khuyến nghị lồng ghép

Tây Bắc là một trong những khu vực thường xuyên phải hứng chịu những thiệt hại do thiên tai, BĐKH gây ra, đặc biệt là những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ gây mất mùa, giảm năng suất cây trồng, thiên tai, BĐKH còn làm suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên […]

Đặc điểm đất đai và vấn đề sử dụng đất cho vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại Tây Bắc

Đặc điểm đất đai và vấn đề sử dụng đất cho vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại Tây Bắc

Tây Bắc có tổng diện tích 50.728 km2, chiếm 15% diện tích đất liền cả nước nhưng diện tích đất đang sử dụng vào sản xuất nông nghiệp không nhiều, chỉ vào khoảng 700 nghìn ha (chiếm  khoảng 13% diện tích toàn vùng), diện tích đất bằng chưa sử dụng và đất rừng sản xuất […]

Điều tra tổng thể về khoáng sản vùng Tây Bắc

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”. Theo đó, phạm vi thực hiện bao gồm toàn bộ vùng Tây Bắc […]

1 2 3