Tấm thảm làm từ 25.000 chai nhựa

Nguồn: Truyền hình Thông tấn – VNews