Quảng Bình nhận hơn 82 tỉ đồng từ việc bán tín chỉ carbon

Nguồn kinh phí hơn 82 tỉ đồng từ việc bán tín chỉ carbon sẽ được chi trả, phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng.

Ngày 18-12, tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Bình cho biết, trong năm 2023, tỉnh này sẽ nhận được hơn 82 tỉ đồng từ việc bán tín chỉ carbon.

Cụ thể, căn cứ theo Nghị định của Chính phủ về việc thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải (bán tín chỉ carbon) và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, Bộ NN&PTNT đã chuyển nhượng 10,2 triệu tấn CO2 vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD) với giá khoảng 5 USD/tấn.

Với mức giá này, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Trung ương nhận được 51,5 triệu USD từ Quỹ carbon thông qua IBRD.

Hơn 82 tỉ đồng từ việc bán tín chỉ carbon sẽ được chi trả, phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ rừng. Ảnh: T.L

Sau khi trích khoảng 1,8 triệu USD tiền quản lý phí và các khoản chi hợp lệ khác, 49,698 triệu USD còn lại được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Trung ương điều phối cho các tỉnh trong khu vực theo quy định.

Tính riêng tỉnh Quảng Bình sẽ chuyển nhượng hơn 2,4 triệu tấn CO2 và được chi trả khoảng 235 tỉ đồng trong giai đoạn 2023-2025. Riêng năm 2023, Quảng Bình sẽ được nhận 82,4 tỉ đồng (cao thứ hai trong sáu tỉnh của khu vực).

Sau khi chuyển nhượng hơn 2,4 triệu tấn CO2, Quảng Bình dự kiến sẽ được chi trả khoảng 235 tỉ đồng từ việc bán tín chỉ carbon. Ảnh: T.L

Nguồn kinh phí hơn 82 tỉ đồng từ việc bán “không khí” sẽ được chi trả, phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng.

Trong đó, 80 tỉ đồng sẽ tiến hành chi trả cho các đối tượng hưởng lợi là chủ rừng, bao gồm: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, tổ chức và Ủy ban nhân dân xã. Còn 2,4 tỉ đồng được trích tại tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Bình.

Theo thống kê, diện tích rừng tự nhiên được chi trả là 469.317 ha, bình quân số tiền chi trả trên đơn vị diện tích là khoảng 170.000 đồng/ha.

Nội dung chi trả bao gồm: Hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp để giảm phát thải khí nhà kính; hoạt động đóng góp trực tiếp cho giảm phát thải khí nhà kính (bảo vệ rừng tự nhiên, khoán bảo vệ rừng tự nhiên, các biện pháp lâm sinh); hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế và công tác quản lý.

“Với nguồn kinh phí này, trong ba năm sẽ có những hỗ trợ tích cực cho các chủ rừng, đặc biệt là các hộ gia đình được giao rừng tự nhiên mà chưa có kinh phí.

Vừa rồi chỉ mới là thí điểm, nhưng sau này thành thị trường thì chúng tôi sẽ điều tra, đánh giá trữ lượng để có số liệu tương đối chính xác. Sau đó sẽ thương lượng với các tập đoàn, tổ chức mua bán tín chỉ carbon để bán, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp”, ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết.