Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ yêu cầu về việc hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện Công văn số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2023, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề các ngày này  như hướng dẫn tại Công văn số 1663/BTNMT-TTTT.

Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, chiến dịch giờ trái đất năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 20/4/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trước đó, ngày 16/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1663/BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2023.

Tại Công văn này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Cụ thể, tổ chức treo pano, băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp; Tổ chức các tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức trực tuyến, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng phát sóng các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu; thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, dự án năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.

Tăng cường nâng cao nhận thức và hành động thiết thực của cộng đồng trong xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm, dự báo tác động góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế người dân, quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên. Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế – xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình. Từ đó cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang Năng lượng tái tạo.

Tuyên truyền, truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép. Vận động các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, videoclip các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội kèm hashtag #GioTraidat #BoTNMT…