Điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

ThienNhien.Net  – UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 6245/UBND-TNMT chỉ đạo công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND thành phố đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giữa các quận, huyện, thị xã đối với các loại đất, gồm: Đất nuôi trồng thủy sản sang đất mặt nước chuyên dùng; đất xử lý, chôn lấp chất thải sang đất phi nông nghiệp khác; đất di tích, danh thắng và đất tín ngưỡng, tôn giáo; đất cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, thể dục thể thao.

Sở TN&MT, UBND quận, huyện, thị xã xác định cụ thể việc điều chỉnh cục bộ các chỉ tiêu khi lập và thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp huyện.