An Giang áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

ThienNhien.Net – Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015 vừa được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tài nguyên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm phát thải và hạn chế mức gia tăng ô nhiễm.

Sản xuất công nghiệp (Ảnh minh họa: Moit.gov.vn)

Cụ thể, An Giang phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn; 25% cơ sở sản xuất áp dụng sản xuất sạch hơn, giúp tiết kiệm từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm về sản xuất sạch hơn.

Kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật và quyết định của tỉnh thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; thành lập đơn vị hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng cơ sở dữ liệu và website về sản xuất sạch hơn.