Thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần

UBND tỉnh Quảng Ninh thông qua Dự án thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần để bảo tồn các hệ sinh thái biển đặc thù và các loại sinh vật biển quý hiếm.

Một góc đảo Trần, Cô Tô. Ảnh: Khắc Đảm.

Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1614 ngày 19/5/2020, có tổng diện tích trên 18.400 ha, bao gồm khu bảo tồn trên 13.230 ha và vùng đệm trên 5.184 ha.

Phương án dự kiến đầu tư cho khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần khoảng 181,8 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn: 2023-2024 và 2025-2027. Phương án sinh kế đối với các cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng thủy sản có diện tích thuộc phân khu bảo tồn nghiêm ngặt và phục hồi hệ sinh thái của khu bảo tồn biển được đề xuất trong Dự án đã phù hợp với quy định và nguyện vọng của người dân.

Theo chính quyền huyện Cô Tô, đây là vùng biển có nhiều tiềm năng với mức độ đa dạng sinh học cao, nguồn lợi phong phú.

Tuy nhiên, hiện nay, nguồn sinh vật biển đang có xu hướng suy giảm. Việc bảo tồn các hệ sinh thái biển đặc thù và các loại sinh vật biển quý hiếm có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, khoa học, giải trí, du lịch…

Từ những ý nghĩa trên, việc nghiên cứu thành lập Dự án khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần là rất cần thiết, góp phần đánh giá được hiện trạng tài nguyên sinh vật biển, tình hình khai thác, quản lý các nguồn lợi thủy sản trong thời gian qua để có hướng đề xuất, xây dựng các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ và phát triển đa dạng sinh thái, các nguồn lợi thủy sản lâu dài.

Ông Phạm Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch hội đồng thẩm định, nhấn mạnh việc xây dựng dự án đã triển khai các bước theo luật định và khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cô Tô rà soát lại quy mô khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần phù hợp với quy hoạch kinh tế – xã hội của huyện Cô Tô; quy hoạch phát triển không gian biển của tỉnh Quảng Ninh để chỉnh sửa, bổ sung vào Dự án trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tháng 10 và trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần vào tháng 11.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu và nhất trí thông qua Dự án thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần.