“Chỉ nên thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết”

ThienNhien.Net – Đây là ý kiến của Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) tại buổi thảo luận về vấn đề cơ chế thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngày 19/11, Quốc hội dành cả buổi để thảo luận ở hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi) với những nội dung chính yếu như quy hoạch sử dụng đất, quyền sử dụng đất, cơ chế thu hồi đất, bồi thường tái định cư.

(Ảnh minh họa: tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn)

Đại biểu Danh Út (Kiên Giang) đề nghị giữ quy hoạch cấp xã như Luật Đất đai hiện hành vì nếu chỉ có quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện là những tầm quy hoạch rộng thì sẽ có nhiều quy hoạch treo, cản trở sự phát triển và gây ra sử dụng đất đai không hợp lý.

Về vấn đề quyền sử dụng đất, nhiều đại biểu tỏ ra đồng tình với quy định các trường hợp tổ chức cá nhân có quyền nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ các cá nhân, tổ chức khác để làm dự án đầu tư nếu dự án này không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất và phù hợp với quy hoạch.

Đại biểu Thân Đức Nam (đoàn TP Đà Nẵng) kiến nghị, để có thể thực hiện quy định này, nhà nước nên công bố, công khai quy hoạch các khoản thuế và phí nhà nước sẽ thu và nhà nước chỉ quản lý về quy hoạch và không can thiệp sâu vào quá trình của người sử dụng đất và chủ đầu tư.

Đối với vấn đề cơ chế thu hồi đất, theo Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng), thực tế những năm vừa qua vì mục đích phát triển kinh tế đã thu hồi nhiều đất để xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch, sân gôn… Tuy nhiên có một số dự án lại để hoang hóa, lãng phí đất đai trong khi người dân không có đất để canh tác, dẫn đến đời sống gặp rất nhiều khó khăn, gây bức xúc trong nhân dân và là nguyên nhân của tình trạng khiếu kiện.

Theo Đại biểu Vinh, Nhà nước chỉ thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng an ninh và phục vụ các dự án vì lợi ích công cộng. Trường hợp sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế xã hội như xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, dịch vụ, các dự án 100% vốn nước ngoài, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA thì cần sử dụng cơ chế trưng mua, trưng dụng nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân có đất.

Về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất, Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đề nghị quy định chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức là pháp nhân các cơ sở không phải là cá nhân. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho đối tượng là cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Về quy định “giá đất do Nhà nước quyết định bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá thị trường”, nhiều đại biểu tỏ ra băn khoăn vì khái niệm mới này không làm sáng tỏ hơn vấn đề giá đất. Đại biểu Lê Trọng Sang (TPHCM) dẫn chứng, hiện nay giá đất do Nhà nước quy định sát với giá thị trường, nhưng trên thực tế bảng giá đất công bố tại các địa phương chỉ bằng 30-60% giá thị trường.