Cần thành lập Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Pá Khoang-Mường Phăng

Cần thành lập Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Pá Khoang-Mường Phăng

Khu bảo tồn loài-sinh cảnh cấp quốc gia Pá Khoang-Mường Phăng được quy hoạch với diện tích hơn 10.000ha, nằm trên địa bàn các xã Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng, Pú Nhi, Thanh Minh, Tà Lèng. Nhằm cụ thể hóa Luật Đa dạng sinh học 2008, Quyết định số 45 ngày 8/1/2014 của Thủ […]

Thể chế hóa rừng truyền thống: Phát huy giá trị văn hóa và tín ngưỡng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Thể chế hóa rừng truyền thống: Phát huy giá trị văn hóa và tín ngưỡng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Cũng như nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam hiện có rất nhiều khu rừng truyền thống, gồm: rừng thiêng, rừng nghĩa địa, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng chắn sóng/chắn cát, rừng khai thác chung, rừng bảo tồn loài động – thực vật… Các khu rừng đều được cộng đồng tự nguyện quản lý, […]

Chuyển hạt kiểm lâm VQG sang trực thuộc Chi cục Kiểm lâm sẽ mất rừng

Chuyển hạt kiểm lâm VQG sang trực thuộc Chi cục Kiểm lâm sẽ mất rừng

“Chúng tôi đã góp ý cho dự thảo Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là không đưa Hạt kiểm lâm vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên về Chi cục Kiểm lâm quản lý mà nếu chuyển thì chuyển về trực thuộc UBND tỉnh”. Trên đây là khẳng […]

Bảo vệ rừng gặp khó nếu kiểm lâm không trực thuộc quản lý của VQG, KBT

Bảo vệ rừng gặp khó nếu kiểm lâm không trực thuộc quản lý của VQG, KBT

Trong tiến trình thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Lâm Nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2019, sắp tới Bộ NN&PTNT sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định mới về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, thay thế Nghị định 119/2006/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động […]

Hoàn thiện đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong

Hoàn thiện đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong

UBND tỉnh Quảng Bình đang đẩy mạnh việc hoàn thiện xây dựng đề án để sớm xem xét thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Liên quan đến nội dung này, trước đó vào ngày 14/8 Thông tấn xã Việt Nam đã có thông […]

Nhức nhối Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu

Nhức nhối Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu

Nhiều năm qua, việc quản lý rừng ở Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, BR-VT) gặp nhiều khó khăn, bởi nhiều lý do. Trong đó có việc hàng trăm hộ sinh sống trong rừng, lấn chiếm trái phép đất rừng… Theo BQL Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu (KBT), diện […]

Phát huy giá trị các khu bảo tồn thiên nhiên

Phát huy giá trị các khu bảo tồn thiên nhiên

Ða dạng sinh học (ÐDSH) ở Việt Nam là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, có vai trò quan trọng, thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhiều năm qua Nhà nước đã thiết lập hệ thống các khu bảo tồn […]

1 2 3 5