2010: Môi trường sẽ được ưu tiên đầu tư

ThienNhien.Net – Việt Nam vừa ký thỏa thuận vay 500 triệu USD từ Ngân hàng Tái Thiết và Phát Triển Quốc Tế (IBRD) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới, nhằm hỗ trợ gói kích cầu và cải cách đầu tư công tại Việt Nam. Theo đó, vấn đề rà soát và quản lý môi trường các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn công sẽ là một trong những lĩnh vực được ưu tiên cải thiện trong năm 2010.

Với khoản vay 500 triệu USD, thời hạn vay trong 25 năm, IBRD đưa ra mức phí quản lý là 0,25% và lãi suất: LIBOR (6 tháng) theo đơn vị tiền vay cộng biên độ vay dao động (0,17%)

Tại lễ ký kết, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, đầu tư công vẫn là một động lực quan trọng cho phát triển của Việt nam, chiếm tới hơn 30% tổng vốn đầu tư và 12,6% GDP. Cải cách đầu tư công là một quá trình lâu dài và thiết yếu cho sự phát triển ngày càng cao của Việt Nam. Các biện pháp cải cách đưa ra trong chương trình này là rất quan trọng, tuy nhiên cũng có một số thách thức lớn, đáng chú ý là chương trình nghị sự cải cách doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi khuyến khích Chính phủ tiếp tục thực hiện cải cách và rất vui khi được hỗ trợ họ kịp thời cả về tài chính và kỹ thuật.