Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) thả 30 động vật hoang dã cứu hộ về môi trường tự nhiên

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành bàn giao và tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên 30 cá thể động vật hoang dã.

Ông Nguyễn Văn Năm, Phó giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên cho biết, trong số 30 cá thể động vật hoang dã tái thả lần này có 4 cá thể rắn hổ chúa (Ophiophagushannah).

Đây là loài động vật quý hiếm thuộc Nhóm IB, Nghị định 84/2021/NĐ-CP; 4 cá thể hổ chúa này có tổng trọng lượng 18,4 kg, trong đó có 01 cá thể trọng lượng 8,1 kg; 20 cá thể rắn hổ mang Trung Quốc (NajaAtra) trọng lượng 20,4 kg thuộc Nhóm IIB (NĐ84/2021/NĐ-CP); 4 cá thể khỉ mặt đỏ (Macacaarctoides) trọng lượng 35,5 kg thuộc Nhóm IIB (NĐ84/2021/NĐ-CP) và 2 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta) trọng lượng 15,5kg thuộc Nhóm IIB (NĐ84/2021/NĐ-CP).

Hình ảnh 30 động vật hoang dã sau khi cứu hộ thành công Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức thả ra môi trường thiên nhiên theo quy định. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Toàn bộ các cá thể động vật hoang dã trên được Trung tâm Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận từ các cơ quan chức năng, hộ gia đình hiến tặng và đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân hoặc tang vật đã xử lý vi phạm hành chính.

Sau một thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện cơ bản các cá thể động vật trên đã có khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên.

Trung tâm cũng đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, dịch bệnh trước khi tái thả ra môi trường thiên nhiên.

Đối với các loài rắn, đặc biệt là loài có nọc độc cao như rắn hổ chúa thì công tác lựa chọn địa điểm tái thả hết sức quan trọng. Khu vực được Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) lựa chọn tái thả rắn là các đảo có diện tích lớn, cách xa đất liền, không có người dân đến, sinh cảnh phù hợp với loài.

Để bảo đảm an toàn cho động vật hoang dã sau khi thả về tự nhiên, Vườn quốc gia Vũ Quang đã chỉ đạo Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên khảo sát các địa điểm tái thả, đánh giá về sinh cảnh sống, thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, khả năng ghép đàn…

Đây là lần thứ 3 trong năm 2022, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên) tổ chức tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào tháng 3/2022, trung tâm đã tái thả 39 cá thể động vật hoang dã gồm 35 cá thể rắn hổ mang một mắt kính, 2 cá thể khỉ mặt đỏ và 2 cá thể khỉ mốc vào Vườn quốc gia Vũ Quang và tháng 6/2022 tái thả 20 cá thể gồm 3 cá thể cu li nhỏ, 5 cá thể rùa đầu to, 6 cá thể cầy vòi mốc, 2 cá thể mèo rừng và 4 cá thể trăn đất vào Vườn quốc gia Hoàng Liên.