Bảo tồn thành công voọc đầu trắng tại Cát Bà

Sau 7 năm thực hiện dự án bảo tồn, loài voọc “đầu trắngtại Vườn Quốc gia Cát Bà đã tránh được nguy cơ tuyệt chủng; số cá thể loài này đã tăng từ 53 lên 64 và có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bà Rosi Stenker, Giám đốc dự án cho biết voọc đầu trắng ở Cát Bà là loài linh trưởng quý hiếm hiện còn rất ít trên thế giới. Kết quả bảo tồn loài này ở vườn quốc gia Cát Bà đã được nhiều tổ chức bảo vệ động vật trên thế giới đánh giá là “kỳ diệu” và là điều chưa có tổ chức, cá nhân nào làm được.

Thành công bước đầu của dự án khẳng định, vườn quốc gia Cát Bà có môi trường sống thuận lợi để loài linh trưởng này phát triển. 

Dự án bảo tồn loài động vật quý hiếm này do Hội động vật về bảo tồn loài và quần thể (ZGAP) của Đức hỗ trợ được triển khai vào đầu tháng 11/2000. Dự án tập trung vào 3 mục tiêu chính là làm ổn định quần thể thông qua tuyên truyền người dân không săn bắn; thiết lập khu bảo vệ nghiêm ngặt và bảo đảm sinh cảnh thích hợp cho quần thể voọc đang tồn tại, phát triển và tăng khả năng sinh sản của chúng.