60% diện tích Châu Âu hiện đang trong tình trạng hạn hán