Phát động giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022

Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” là sự ghi nhận những đóng góp của của những người làm báo trong việc tuyên truyền, bảo vệ môi trường biển.

Báo điện tử VTC News chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” tại Việt Nam, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP-Việt Nam) tiếp tục tổ chức giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” lần thứ 2 với chủ đề “Hành động vì đại dương không rác thải nhựa”.

Cuộc thi nhằm động viên ghi nhận những thành tựu, đóng góp của các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên trong sự nghiệp bảo vệ môi trường biển nói chung và giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương nói riêng.

Với chủ đề “Hành động vì đại dương không rác thải nhựa”, giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” lần thứ 2 là cơ hội để có thể phổ biến và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình trong việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Các loài sinh vật biển đang “chết mòn” vì rác thải xả thẳng xuống đại dương. (Ảnh: Guardian)

Đây cũng là sự kiện nhằm phát huy vai trò của báo chí với vị trí là phương tiện truyền thông chủ lực trong xã hội, trong công tác truyền thông giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương. Sự kiện cũng giúp nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương của cộng đồng về việc quản lý rác thải nhựa, qua đó để người dân và doanh nghiệp nhận thức rõ hơn những tác động tiêu cực của việc quản lý chất thải không đúng cách với sức khỏe con người và môi trường.

Lễ phát động Giải Báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” được tổ chức vào 14h00 – 16h00 ngày 20/7/2022.