GIZ tuyển Cán bộ dự án

the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) cần tuyển Cán bộ Dự án Hòa nhập Xã hội của Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/6/2022