Cuộc thi ảnh nhân ngày Lương thực Thế giới 2013

Cuộc thi ảnh “Các Hệ thống Thực phẩm Bền vững vì Cuộc sống Tốt đẹp hơn cho Người Việt Nam” do Văn phòng đại diện Tổ chức Lương Nông (FAO) tại Việt Nam tổ chức. Cuộc thi dành cho mọi đối tượng: sinh viên, giáo viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia, nhân viên LHQ, và những người khác…

Người dự thi cần điền đầy đủ thông tin cá nhân (Tên, Địa chỉ, Nghề nghiệp, số điện thoại lien hệ) và nộp cùng ảnh dự thi qua email cho Chị Vũ Thị Ngọc Diệp tại diep.vungoc@fao.org

Hạn chót nộp ảnh dự thi: ngày 30/9/2013.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây