Winrock tuyển Chuyên gia truyền thông

Tổ chức Winrock Quốc tế hiện đang tuyển 01 Chuyên gia truyền thông cho Chương trình năng lượng sạch Việt Nam.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online trước 30/01/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.