Mở tiếp cửa xả đáy hồ Sơn La, Hòa Bình

Ngày 13/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ban hành Công điện số 05/CĐ-QG đề nghị Giám đốc các Công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang về việc mở tiếp cửa xả đáy và đóng 1 cửa xả đáy tại hồ Tuyên Quang.

Công điện nêu rõ: Vào hồi 7 giờ ngày 13/6, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 204,76m, lưu lượng về hồ 3.557m3/s, lưu lượng xả 4.668m3/s (hồ đang mở 1 cửa xả đáy với lưu lượng 1.684m3/s); mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 109,82m, lưu lượng về hồ 5.119m3/s, lưu lượng xả 5.654m3/s (hồ đang mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng 3.324 m3/s); mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,24m, lưu lượng về hồ 845m3/s, lưu lượng xả 1.753m3/s (hồ đang mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng 992m3/s).

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 13-15/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi hơn 120mm.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Sơn La về cao trình 200,0m; mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105,0m; mực nước hồ Tuyên Quang về cao trình 105,2m trước ngày 15/6 (hiện nay, mực nước hồ Sơn La đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 4,76m; mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 4,82m; mực nước hồ Tuyên Quang cao hơn mực nước trước lũ là 1,04m), Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc các Công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang:

Hồ Sơn La: Mở tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào hồi 14 giờ ngày 13/6.

Hồ Hòa Bình: Mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 vào hồi 14 giờ ngày 13/6 và mở cửa xả đáy thứ 4 vào hồi 20 giờ ngày 13/6.

Hồ Tuyên Quang: Đóng 1 cửa xả đáy vào hồi 16 giờ ngày 13/6.

Tiếp tục thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản; nghiêm cấm người dân không tiến hành các hoạt động quay phim, chụp ảnh và các hoạt động tại khu vực nguy hiểm ở chân đập và hạ lưu đập.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố khu vực hạ du tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn số 298/VPTT ngày 11/6/2022 và số 293/VPTT ngày 1/6/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, trong đó đặc biệt lưu ý mực nước hạ du hồ Hòa Bình sẽ tăng nhanh, hạ du hồ Tuyên Quang sẽ giảm.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan.