Nhiều vi phạm tại dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A

ThienNhien.Net – Ngày 04/07, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành chức năng kiến nghị dừng dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A vì quá trình triển khai thực hiện các dự án trên đơn vị lập dự án đầu tư – Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Công ty Đức Long Gia Lai) có quá nhiều vi phạm liên quan đến các quy định pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế.

Ramsar Bàu Sấu sẽ bị tác động lớn bởi hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A (Ảnh: Tăng A Pẩu)
Ramsar Bàu Sấu sẽ bị tác động lớn bởi hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A (Ảnh: Tăng A Pẩu)

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A đã xâm hại trực tiếp vào khu vực 1 (khu vực bất khả xâm phạm) thuộc vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt Vườn quốc gia Cát Tiên tại địa phận tỉnh Lâm Đồng là 137,5ha, cách Bàu Sấu – khu Ramsar là vùng đất ngập nước quan trọng của thế giới, làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích; việc tích nước tạo các hồ chứa sẽ nhấn chìm hàng trăm hécta rừng tự nhiên giàu có, đa dạng sinh học, từ đó làm thay đổi môi trường sống của các loài động thực vật đặc hữu, trong đó có các loài đang được bảo vệ khẩn cấp.

Đồng thời các dự án thủy điện trên còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc Việt Nam đang đề cử Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới. Những tác động tiêu cực trên về pháp lý đã vi phạm Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; vi phạm vào Khung chiến lược của Khu dự trữ sinh quyển của MAB/UNESCO; vi phạm các quy định của Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 109/2003/NĐ-CP ngày 23-9-2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường báo cáo và kiến nghị với Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cho dừng và loại bỏ 2 dự án thủy điện này ra khỏi quy hoạch thủy điện trên sông Đồng Nai. Việc làm này phù hợp với Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam và công ước quốc tế.