MONRE tuyển Thư ký kiêm phiên dịch viên

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) cần tuyển Thư ký kiêm phiên dịch viên dự án, làm việc tại Hà Nội và công tác tại các tỉnh theo yêu cầu.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/6/2022