UNDP tuyển TNV

Tổ chức Liên hợp quốc Quốc tế tại Việt Nam (UNDP) đang tuyển 01 TNV Giám sát và Đánh giá làm việc tại Cơ quan Phòng chống Tội phạm và Ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC), Hà Nội, Việt Nam.

Liên hệ:

Văn phòng UNV, Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP)

Số 72 đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Email: tran.thi.kim.chung@undp.org

Hạn chót: 21/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.