Quảng Ngãi: Thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn

ThienNhien.Net – ​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn với tổng diện tích 7.925 ha, trong đó diện tích mặt nước biển là 7.113 ha, nhằm duy trì, bảo vệ tài nguyên biển, đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân.
180115_bienlyson

Khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nằm trong Quy hoạch hệ thống Khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. ​Phạm vi Khu bảo tồn biển Lý Sơn là một phần diện tích trên đảo và vùng biển xung quanh.

Khu bảo tồn được chia thành 3 vùng chức năng (vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng phục hồi sinh thái, vùng phát triển) và vành đai bảo vệ.

Đối tượng bảo tồn là hệ sinh thái rạn san hộ, hệ sinh thái rong, cỏ biển, bãi giống, bãi đẻ và các loài thủy sinh vật sinh sống trong khu vực.

Dự án cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, quản lý, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản, không sử dụng thuốc nổ và các loại lưới lớn để khai thác, đồng thời tạo cảnh quan sinh thái thu hút khách du lịch. Khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương là một số ngư dân đánh bắt gần bờ phải chuyển đổi nghề.

Huyện đảo Lý Sơn nằm về phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh quan trọng trên biển và đất liền của cả khu vực miền Trung.