Họp báo “Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2011”

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức buổi họp báo thông báo các nội dung hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2011.
Thời gian: 15h30 ngày 29/8/2011.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, Nhà C, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Thông tin chi tiết xem tại đây.