Cả nước bị thiệt hại 220ha rừng

Bộ NN& PTNT cho biết từ đầu năm đến nay, Bộ chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng; kịp thời phát hiện nguy cơ cháy rừng trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cao như: Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo thống kê, diện tích rừng bị thiệt hại là 220ha, trong đó, diện tích rừng bị cháy là 9ha, giảm 92,0%; bị chặt, phá là 211ha, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương thường xuyên chủ động tuần tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật; rà soát, xác định vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng; thường xuyên canh gác và trực phòng cháy; nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào rừng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong rừng như phát, đốt dọn thực bì, đốt lửa trong và ven rừng…