Mekong Institute tuyển Điều phối dự án

Viện Mê Công (Mekong Institute) hiện đang tuyển 01 Điều phối dự án, làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email annn@mekonginstitute.org và yupaporn@mekonginsstitute.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 11 am 13/02/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.