USAID tuyển 03 vị trí

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tuyển 03 vị trí, làm việc tại Hà Nội

Thực tập sinh hành chính. Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/05/2022

Giám đốc nghiên cứu. Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/05/2022

Giám đốc giám sát. Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/05/2022