WVV tuyển Nhân viên hành chính

Tổ chức Tầm nhìn thế giới quốc tế tại Việt Nam (WVV) tuyển Nhân viên hành chính, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 3/5/2022