MAG tuyển Phiên dịch viên

Tổ chức Rà phá bom mìn (MAG) tuyển Phiên dịch viên làm việc tại Quảng Trị

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 29/04/2022