Quảng Nam loại ra khỏi quy hoạch dự án thủy điện Đăk Pring 2

Ngày 21/4, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 19 nghị quyết quan trọng. Theo đó, các đại biểu đã thống nhất loại khỏi ra quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang.

Dự án thủy điện Đăk Pring 2, công suất quy hoạch là 8,0MW, thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam (theo Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, Dự án thủy điện Đăk Pring 2 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh (tại Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 30/6/2017) với tiến độ theo cam kết: Khởi công tháng 1/2018, phát điện tổ máy số 1 vào tháng 8/2019. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án này không thực hiện theo đúng cam kết.

Vào ngày 20/7/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh có Thông báo số 20-07/TB-PTV-DDPR2 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Thủy điện Đăk Pring 2. Sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang cũng đã có công văn thống nhất chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy thủy điện Đăk Pring 2.

Sau rà soát, tỉnh Quảng Nam còn 30 dự án thủy điện vừa và nhỏ. Trong ảnh: Công trình hồ chức nước thủy điện Sông Tranh 2.

Theo đó, ngày 26/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định (số 3083/QĐ-UBND) về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh.

Từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh không có ý kiến phản hồi gì và cũng đã quá thời hiệu khiếu nại (90 ngày) theo quy định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thống nhất hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh bảo đảm thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh…

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như: Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu giai đoạn 2022-2025; Đầu tư tu bổ di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026; Hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Mức chi tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; Mức bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản; sửa đổi, bổ sung quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố…

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, chủ yếu về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến con người và bảo đảm các nguồn lực, nhằm cụ thể hóa quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tạo căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.