World Vision Vietnam tuyển 02 kế toán

Tổ chức World Vison Vietnam đang cần tuyển 02 vị trí kế toán, 1 vị trí ở Yên Bái và 1 vị trí ở Tuyên Quang.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký tại link: Tuyên Quang, Yên Bái

Hạn cuối: 10/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.