Italia đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào Hiến pháp

Ngày 8/2, Quốc hội Italia đã bỏ phiếu thông qua đạo luật đưa nội dung bảo vệ môi trường trở thành một phần của Hiến pháp. Các chính trị gia và các nhà hoạt động đánh giá, quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của đất nước.

Quốc kỳ Italia. (Ảnh: Reuters)

Đạo luật quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái vì lợi ích của các thế hệ tương lai, đồng thời khẳng định mọi sáng kiến phát triển kinh tế tư nhân đều không được gây tổn hại tới sức khỏe người dân hay môi trường.

Theo Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Italia Roberto Cingolani, đạo luật là “một bước đi cần thiết” đối với Italia, trong bối cảnh Rome đang xúc tiến việc tăng cường các khoản đầu tư xanh để chuyển đổi nền kinh tế theo quỹ đạo phục hồi sau đại dịch Covid-19 của Liên minh châu Âu.

Hiện vẫn chưa rõ đạo luật mới sẽ mang lại các tác động tư pháp như thế nào. Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Italia cho biết, họ kỳ vọng Quốc hội nước này sẽ sớm điều chỉnh luật pháp hiện hành liên quan các vấn đề môi trường.

“Cuối cùng, bảo vệ môi trường đã trở thành một nguyên tắc cơ bản của Italia, truyền cảm hứng cho các đạo luật ban hành trong tương lai cũng như làm cơ sở để điều chỉnh các đạo luật ban hành trước đó”, Chủ tịch WWF Italia Donatella Bianchi nói.