Cà Mau: Khởi tố vụ án khai thác rừng phòng hộ xung yếu trái phép

ThienNhien.Net – Sáng nay, 09/3/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Xuân Hồng chủ trì cuộc họp báo chí để thông tin về tình hình xâm phạm rừng phòng hộ xung yếu tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin Ban Quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi xây dựng, triển khai thực hiện Phương án giao khoán đất lâm nghiệp và tổ chức khai thác rừng phòng hộ xung yếu trái phép để đào kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra thực tế; tiến hành lập biên bản, đình chỉ ngay những tác động trên phần diện tích đã giao khoán, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 bãi bỏ các Quyết định giao khoán đất lâm nghiệp của UBND huyện Đầm Dơi và Quyết định phê duyệt phương án giao khoán đất lâm nghiệp của Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi.

Kết quả kiểm tra cho thấy, UBND huyện Đầm Dơi đã giao khoán 65,66ha đất rừng phòng hộ xung yếu cho 14 hộ dân và 01 tập thể để sản xuất là vượt thẩm quyền, trái với các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Ngày 06/3/2009, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngành chức năng và UBND huyện Đầm Dơi cũng đã đình chỉ công tác 03 cán bộ có liên quan đến vụ việc này.