Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 8 cá thể cầy về môi trường tự nhiên

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa thả 8 cá thể cầy (động vật hoang dã nhóm IIB) về môi trường tự nhiên.

Sáng 20/1, Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vũ Quang tiến hành thả 8 cá thể cầy về với môi trường tự nhiên. Cùng tham gia có Giám đốc sở KH&CN Đỗ Khoa Văn.

8 cá thể động vật được tái thả lần này gồm 1 cá thể cầy vòi mốc (tên khoa học là Paguma larvata) và 7 cá thể cầy vòi hương (tên khoa học là Paradoxurus hermaphroditus). Các cá thể này được Hạt Kiểm lâm Vũ Quang bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc và cứu hộ trước đó nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe trước khi tiến hành thả về tự nhiên.

Qua thời gian chăm sóc, các cá thể cầy này đã đủ điều kiện đảm bảo cần thiết nên Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành thả về rừng.

Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn khi cầy vòi hương, vòi mốc trở lại môi trường tự nhiên.

Được biết, cầy vòi hương và cầy vòi mốc là những loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để các cá thể an toàn khi trở lại môi trường tự nhiên.