MEE Net tuyển Điều phối viên

Mạng lưới sinh thái và Năng lượng Mê kông (Mekong Energy and Ecology Network – MEE Net, Thái Lan) cần tuyển 01 điều phối viên khu vực và 01 điều phối viên chương trình.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/03/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.