WWF tuyển Quản lý dự án

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tuyển 01 Quản lý dự án về phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email tới địa chỉ: recruitment.vn@ wwfgreatermekong.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 04/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.