PATH tuyển Cán bộ

Tổ chức  Program for Appropriate Technology in Health (PATH) cần tuyển vị trí Điều hành truyền thông xã hội, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và xem thông tin chi tiết tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/01/2019