FZS tuyển Cán bộ giáo dục môi trường

Tổ chức bảo tồn Frankfurt Zoological Society cần tuyển Cán bộ giáo dục môi trường, làm việc tại Đà Nẵng và Gia Lai, thời hạn làm việc: 01 năm.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: loannguyen@fzs.org