Cơ hội trao đổi du học Mỹ theo Chương trình Global UGRAD 

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế theo học một học kỳ tại Mỹ (Global UGRAD) đang nhận đơn đăng ký.

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2022