DAI tuyển Điều phối viên

Tổ chức Development Alternatives Incorporated (DAI) cần tuyển Điều phối viên cho dự án về năng lượng, làm việc tại Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020