SNV tuyển Cán bộ tài chính dự án

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Cán bộ tài chính dự án, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/7/2022