Explore kêu gọi đề xuất ý tưởng nghiên cứu về quản trị rừng

Mạng lưới Nghiên cứu Quản trị Cảnh quan Rừng (EXPLORE) kêu gọi các cá nhân, tổ chức gửi đề xuất ý tưởng nghiên cứu về quản trị cảnh quan rừng ở khu vực Đông Nam Á. Các ý tưởng thuyết phục sẽ được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để phát triển thành các đề xuất nghiên cứu.

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết tại link và đăng ký tại đây.

EXPLORE do Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) chủ trì, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) và phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng địa phương, nhà đầu tư và công ty trong khu vực ASEAN.

Mục tiêu cuối cùng của EXPLORE là thiết lập mạng lưới nghiên cứu về rừng và con người ở khu vực Đông Nam Á thông qua việc hỗ trợ mạng lưới nghiên cứu quản trị cảnh quan rừng toàn khu vực; phát triển năng lực cho các thành viên mạng lưới; phát triển và tài trợ các khoản tài trợ nhỏ khuyến khích nghiên cứu đa ngành với các trường đại học và cơ quan nghiên cứu trong khu vực.