Số người thiệt mạng do động đất tại Nam Á tăng cao