Cuộc thi Economic Champion 2021 tuyển thí sinh

Economic Champion là một cuộc thi học thuật về nghiên cứu, phân tích các vấn đề kinh tế xã hội duy nhất của trường Đại học Kinh tế Quốc dân với quy mô toàn miền Bắc. Cuộc thi là môi trường cho sinh viên kinh tế trau dồi và thể hiện kiến thức, kĩ năng thông qua việc giải thích, phân tích các vấn đề, nhìn thấy được tác động của các quy luật kinh tế từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp cho nền kinh tế thực.

Đăng ký tham gia tại đây.

Thời gian đăng ký: Từ 5/10 – 23h59 ngày 20/10/2021

Group Facebook hỗ trợ chọn nhóm: Economic Champion Group

Booklet cuộc thi