WWF tuyển chuyên viên

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) cần tuyển chuyên viên giám sát, đánh giá và học tập (MEL), làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: trước 6/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.