HFHV tuyển Quản lý chương trình

Tổ chức Hỗ trợ gia cư tại Việt Nam (HFHV) tuyển 01 Quản lý chương trình cao cấp khu vực miền Bắc.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email application@habitatvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.