ChildFund Vietnam tuyển giám đốc phát triển gây quỹ

Tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam cần tuyển giám đốc phát triển gây quỹ, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 7/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.