Cơ hội nhận tài trợ cho các nhà bảo tồn trẻ

Chương trình Conservation Leadership (CLP) năm 2017 hướng tới các dự án tại 22 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngoài việc được tài trợ mức kinh phí 12.500USD, mỗi nhóm nhóm bảo tồn trẻ (dưới 5 năm kinh nghiệm) tại 22 quốc gia còn được đào tạo, hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Hạn chót ứng tuyển: 28/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.