WVV tuyển Cán bộ cấp cao

Tổ chức World Vision Vietnam cần tuyển Cán bộ phụ trách mảng Con người và Văn hóa, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 7/4/2020

Liên hệ: Phòng Con người và Văn hóa, World Vision International, Tầng 9, tòa nhà Mercury, 444 Hoàng Văn Thái, Hà Nội.